Платени курсове за обучение в Сдружение Ениуеър Оупън Сорс започват от 25.03.2019г

Цената на платените курсове е 150 лв.за целия период на избрания от вас курс.

  • 1 Сървърни платформи, хардуерни и софтуерни особености. Започва на 25.03.2019г. Продължителността на курса 5 дни (понеделник-петък). От 10:30-12:30 часа.
  • 1 Виртуални машини. Софтуери за виртуализация. Как да създадем виртуална машина? Започва на 25.03.2019г. Продължителността на курса 5 дни (понеделник-петък). От 13:00-15:00 часа.
  • 2 LoraWAN мрежи. Какво представлпват LoraWAN мрежите? Как да създадем и конфигурираме устройствата изграждащи мрежата? Започва на 25.03.2019г. Продължителността на курса 5 дни (понеделник-петък). От 15:30-17:30 часа.

Безплатнитe курсове за обучение в Сдружение Ениуеър Оупън Сорс започват от 18.03.2019г.

  • Как да инсталираме Linux операционна система. Започва на 18.03.2019г.(Понеделник). Продължителност 2 часа от 18-20 часа.
  • Инсталация и работа с текстообработващ софтуер Open Office и работа с него прилики и разлики с Microsoft Office. Започва на 19.03.2019г. (Вторник и Сряда). Продължителност 2 часа от 18-20 часа.
  • Arduino  контролери.Как да ги програмираме? Какво е Ардуино IDE?  Започва на 21.03.2019г. (Четвъртък) Продължителност 2 часа от 18-20 часа.
  • Едноплаткови компютри Raspberry pi. Видове едноплаткови компютри? Операционни системи  и др. Започва на 22.03.2019г. Продължителност 2 часа от 18-20 часа.