Целите на сдружение „Ениуеър Оупън Сорс“ са създаване на иновативни софтуерни решения за Индустриален Интернет (IIoT). За постигане на своите начинания сдружението предоставя безвъзмездно техника, инфраструктура и среда, в която разработчиците на софтуер да могат да се събират, да научат и да допринесат за иновативни софтуерни решения.

Сдружението предлага на експерти и любители, имащи интерес и търсещи възможности за развитие в сферата на софтуерните технологии, следните възможности:
– безплатни и платени обучения и семинари за софтуерни специалисти;
– достъп до облачни технологии с отворен код;
– пряк контакт с компютърни експерти-практици от световен мащаб;
– възможност за развитие на собствени проекти;
– участие в проекти на фирми, търсещи иновативни софтуерни решения.