Сдружение „Ениуеър Оупън Сорс“ има за цел създаване на иновативни софтуерни решения за Индустриален Интернет на нещата (IIoT). За постигане на своите цели сдружението предоставя достъп до техника, инфраструктура и среда, в която разработчиците на софтуер да могат да се събират, да научат и да допринесат за иновативни софтуерни решения.

 • Какво може да научите при нас?
 • Какво представлява Индустриалния интернет на нещата;
 • Каква е архитектурата на системите за индустриални комуникации;
 • Какво представляват и какви са предимствата и недостатъците на технологиите, базирани на отворен код;
 • Какво са облачните технологии, Big Data и изкуствения интелект и как да ги внедрите в индустриалните системи;
 • Как да използвате различни софтуерни технологии, свързани с IIoT.

 

 

 • Какви практически умения може да добиете при нас?
 • Инсталиране и работа с виртуални машини;
 • Инсталиране и конфигуриране на системи за събиране и обработка на информация;
 • Работа с бази данни и облачни приложения;
 • Използване на софтуерните технологии, свързани с IIoT;
 • Разработка на приложения за обработка и визуализация на данни от индустриални системи;
 • Разработка и тестване на приложения, свързани с IIoT проекти от реалния свят.

 

 • Всеки участник ще получи следните възможности:
 • Ще може сам да избере насоката, по която да работи;
 • Ще разполага с достъп до различни ментори;
 • Ще може да участва в различни обучения, инициативи и състезания;
 • Ще даде своя личен принос към инициативата;
 • Ще придобие безценен опит по реални проекти.
 • Какви са нашите очаквания към вас?
 • Желание за развитие, обучение и придобиване на нови умения;
 • Сериозно отношение и добра мотивация за справяне с предизвикателства;
 • Желание за работа в екип.