За прочитане на  измервателните устройства се използва т.нар Edge device (индустриален компютър) от концепцията на Индустрия 4.0, като към него са свързани посредством различни комуникационни протоколи измервателните устройства.

This image has an empty alt attribute; its file name is Netilion-Health.gif
 
Node-Red може да бъде инсталиран и конфигуриран както на Edge-device така и на локален/отдалечен сървър.

За визуализиция на индустриални данни в реално време демонстрираме платформата за визуализации Node-Red, която е гъвкава и удобна за създаването на:
– графични зависимости.
– стъпаловидни диаграми.
-дигитални измервателни уреди и други средства за визуализация и запазване на данни. 
Платформата е с отворен код. Може да се надгражда както с готови така и с ръчно създадени функционални модули. 
Част от, които ще покажем тук!

 

This image has an empty alt attribute; its file name is prazen-flow-1-1024x581.png
 
След стартиране на Платформата Node-red се отваря празен прозорец – работно поле.
 
This image has an empty alt attribute; its file name is flow-1-1024x687.png
 
Примерен „Поток“- програмен прозорец
 
This image has an empty alt attribute; its file name is падащо-меню.png
 
Падащо меню за избор на прозорец с Визуализации.
 
This image has an empty alt attribute; its file name is мониторинг-ениша-1024x406.png
 
Визуализация на електрически величини със стрелкови уреди.
 
This image has an empty alt attribute; its file name is Graphics-1024x313.png
 
Графична визуализация.