Визуализация на индустриални данни

 

За прочитане на  измервателните устройства се използва т.нар Edge device (индустриален компютър) от концепцията на Индустрия 4.0, като към него са свързани посредством различни комуникационни протоколи измервателните устройства.

Node-Red може да бъде инсталиран и конфигуриран както на Edge-device така и на локален/отдалечен сървър.

За визуализиция на индустриални данни в реално време демонстрираме платформата за визуализации Node-Red, която е гъвкава и удобна за създаването на:
– графични зависимости.
– стъпаловидни диаграми.
-дигитални измервателни уреди и други средства за визуализация и запазване на данни. 
Платформата е с отворен код. Може да се надгражда както с готови така и с ръчно създадени функционални модули. 
Част от, които ще покажем тук!

След стартиране на Платформата Node-red се отваря празен прозорец – работно поле.
Примерен „Поток“- програмен прозорец
Падащо меню за избор на прозорец с Визуализации.
Визуализация на електрически величини със стрелкови уреди.
Графична визуализация.

От 18 март започват безплатните курсове за обучение

Курсовете са подходящи за ученици, студенти и хора със запален интерес в тази област.

  Как да инсталираме Linux операционна система. Започва на 18.03.2019г.(Понеделник). Продължителност 2 часа от 18-20 часа.

  Инсталация и работа с текстообработващ софтуер Open Office и работа с него прилики и разлики с Microsoft Office. Започва на 19.03.2019г. (Вторник и Сряда). Продължителност 2 часа от 18-20 часа.

 Arduino  контролери.Как да ги програмираме? Какво е Ардуино IDE?  Започва на 21.03.2019г. (Четвъртък) Продължителност 2 часа от 18-20 часа.

 Едноплаткови компютри Raspberry pi. Видове едноплаткови компютри? Операционни системи  и др. Започва на 22.03.2019г. Продължителност 2 часа от 18-20 часа.

 

 

Платени курсове за обучение в Сдружение Ениуеър Оупън Сорс започват от 25.03.2019г

Цената на платените курсове е 150 лв.за целия период на избрания от вас курс.

  • 1 Сървърни платформи, хардуерни и софтуерни особености. Започва на 25.03.2019г. Продължителността на курса 5 дни (понеделник-петък). От 10:30-12:30 часа.
  • 1 Виртуални машини. Софтуери за виртуализация. Как да създадем виртуална машина? Започва на 25.03.2019г. Продължителността на курса 5 дни (понеделник-петък). От 13:00-15:00 часа.
  • 2 LoraWAN мрежи. Какво представлпват LoraWAN мрежите? Как да създадем и конфигурираме устройствата изграждащи мрежата? Започва на 25.03.2019г. Продължителността на курса 5 дни (понеделник-петък). От 15:30-17:30 часа.

Безплатнитe курсове за обучение в Сдружение Ениуеър Оупън Сорс започват от 18.03.2019г.

  • Как да инсталираме Linux операционна система. Започва на 18.03.2019г.(Понеделник). Продължителност 2 часа от 18-20 часа.
  • Инсталация и работа с текстообработващ софтуер Open Office и работа с него прилики и разлики с Microsoft Office. Започва на 19.03.2019г. (Вторник и Сряда). Продължителност 2 часа от 18-20 часа.
  • Arduino  контролери.Как да ги програмираме? Какво е Ардуино IDE?  Започва на 21.03.2019г. (Четвъртък) Продължителност 2 часа от 18-20 часа.
  • Едноплаткови компютри Raspberry pi. Видове едноплаткови компютри? Операционни системи  и др. Започва на 22.03.2019г. Продължителност 2 часа от 18-20 часа.