Визуализация на индустриални данни

 

За прочитане на  измервателните устройства се използва т.нар Edge device (индустриален компютър) от концепцията на Индустрия 4.0, като към него са свързани посредством различни комуникационни протоколи измервателните устройства.

Node-Red може да бъде инсталиран и конфигуриран както на Edge-device така и на локален/отдалечен сървър.

За визуализиция на индустриални данни в реално време демонстрираме платформата за визуализации Node-Red, която е гъвкава и удобна за създаването на:
– графични зависимости.
– стъпаловидни диаграми.
-дигитални измервателни уреди и други средства за визуализация и запазване на данни. 
Платформата е с отворен код. Може да се надгражда както с готови така и с ръчно създадени функционални модули. 
Част от, които ще покажем тук!

След стартиране на Платформата Node-red се отваря празен прозорец – работно поле.
Примерен „Поток“- програмен прозорец
Падащо меню за избор на прозорец с Визуализации.
Визуализация на електрически величини със стрелкови уреди.
Графична визуализация.