Безплатнитe курсове за обучение в Сдружение Ениуеър Оупън Сорс започват от 18.03.2019г.

  • Как да инсталираме Linux операционна система. Започва на 18.03.2019г.(Понеделник). Продължителност 2 часа от 18-20 часа.
  • Инсталация и работа с текстообработващ софтуер Open Office и работа с него прилики и разлики с Microsoft Office. Започва на 19.03.2019г. (Вторник и Сряда). Продължителност 2 часа от 18-20 часа.
  • Arduino  контролери.Как да ги програмираме? Какво е Ардуино IDE?  Започва на 21.03.2019г. (Четвъртък) Продължителност 2 часа от 18-20 часа.
  • Едноплаткови компютри Raspberry pi. Видове едноплаткови компютри? Операционни системи  и др. Започва на 22.03.2019г. Продължителност 2 часа от 18-20 часа.